In februari 2016 werd een belangrijke Toekomstvisie omtrent Thuisondersteuning aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn. Deze visie, die ook adviezen voor de staatssecretaris bevat, werd geschreven door de
Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD).

Wat is thuisondersteuning?


Thuisondersteuning kun je omschrijven als allerhande praktische hulp in de thuissituatie bij alles wat in het dagelijks leven voorbij komt. De benodigde thuisondersteuning verschilt van persoon tot persoon, is dus altijd maatwerk.
Thuisondersteuning is een beetje anders dan wat we traditioneel onder 'thuiszorg' verstaan. Het kan volgens de commissie gaan om huishoudelijk werk, begeleiding, gezelschap, eenvoudige vormen van persoonlijke verzorging, maar ook om het verlichten van ondersteuning die mantelzorgers bieden, een informatieknooppunt bieden voor familie of het signaleren van problemen. Thuisondersteuning is er op gericht om zwaardere en duurdere zorg en ondersteuning te voorkomen.

TSD benadrukt dat vakmanschap in en om het huis gericht op preventie, het hervinden van welzijn en welbevinden en het langer thuis kunnen wonen van groot belang is. Maar ze zien ook dat transformatie in de ondersteuning thuis tot nu toe maar beperkt van de grond komt.

Thuisondersteuning in de praktijk

 

Bij Beeuwkes ThuisService zijn we al wél druk bezig met deze thuisondersteuning. Op een praktische en professionele manier. Wij bemiddelen persoonlijk assistenten die de  gewenste thuisondersteuning kunnen en willen leveren. Met enthousiasme bijdragen aan blijvend comfortabel thuis wonen is hun missie.

De commissie adviseert de staatssecretaris onder meer: Sluit aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en bij de behoeften van cliënten door aanbod te ontwikkelen op de grenzen van private persoonlijke dienstverlening, huishoudelijke hulp, begeleiding, signalering, verzorging en preventie. Benut het instrument ‘eigen bijdrage’ om de aansluiting tussen private en publieke markt van thuisondersteuning naar eigen inzicht vorm te geven.

Bij Beeuwkes ThuisService zijn we benieuwd naar de verdere ontwikkelingen, maar gaan we ook vol energie verder op de ingeslagen weg. Want toekomstvisie - die hebben we in ruime mate!

 

 

Lees meer over de Toekomstvisie Thuisondersteuning in dit nieuwsbericht

 

Actuele informatie over de WLZ (dossier)