Mantelzorgers lossen te vaak het vacuüm in de zorg op

 

Bijna wekelijks verschijnen er berichten in de media over de enorme druk die veel mantelzorgers ervaren. Familie, vrienden en buren van mensen die (steeds) minder goed voor zichzelf kunnen zorgen, komen vaak terecht in een neerwaartse spiraal.

 

De zorgbehoefte neemt toe en sluipenderwijs gaat de mantelzorger steeds meer doen. Totdat het echt niet meer gaat en er ‘opeens’ een crisissituatie ontstaat. En dan blijkt vaak dat er nergens opvang is.

 

 

Demente buurvrouw

 

Eind januari verscheen een uitgebreid artikel over zo’n schrijnend verhaal in De Volkskrant. Een echtpaar zorgt al jaren voor de steeds dementer wordende buurvrouw, met wie ze een goede band hebben. Maar eigenlijk gaat het niet meer. De buren zijn zelf ook al op leeftijd en de buurvrouw kan geen nacht meer alleen zijn. De mantelzorgers zijn hun eigen grenzen over gegaan. Begrijpelijk, want je laat iemand ook niet zomaar in de steek.

 

Volgens de WMO moet de gemeente een individuele oplossing leveren als mantelzorg problematisch wordt en opname in een verpleeghuis nog niet mogelijk is. Tijdig melden bij de gemeente is dus belangrijk. Maar de gemeente, de huisarts en de thuiszorg samen kunnen vaak bij een crisis ook niet binnen 24 uur opvang regelen. Soms is een overbrugging nodig.

 

Oplossingen zoeken

 

En hoe zit het met alle situaties tussen ‘behapbare mantelzorg’ en ‘crisissituatie’ in? Wat zijn de mogelijkheden? Eén van de opties die de laatste jaren is ontstaan, is particuliere mantelzorgondersteuning. Variërend van boodschappen doen en klusjes in huis tot complete slaapdiensten en 24-uurs zorg.

 

Beeuwkes ThuisService biedt deze diensten aan. Wij zetten professionele Persoonlijk Assistenten in, die maatwerk leveren voor de klant. Per persoon is er een vaste persoonlijk assistent. De klant bepaalt wie er hulp komt geven. Daarin zijn wij uniek. Wij maken duidelijke afspraken en kunnen ervoor zorgen dat mensen wiens zorgbehoefte stijgt, tóch comfortabel thuis kunnen blijven wonen. Zonder dat er schrijnende situaties ontstaan.

 

 

Bel ons voor meer informatie op: 0318 734 570 of kijk op onze website.